Products
vi bam 2
mang ghep 3
man dinh hinh-pvc
photo (1)
SEAL2_841

Tan Thanh Packaging Co., Ltd (Tathaco) was established in 1968. In 1988, we complemented printing processes on Aluminum Blister Foils, Strip Foils, Multilayer Films for Pharmaceutical, Food, Veterinary, etc. usages.

Tan Thanh Packaging Co., Ltd. currently supplies Aluminum Blister Foils, Strip Foils, Pouches, PVC, PVDC, Alu-Alu ( Cold Forming), and Multilayer Films. With over 20 years of experience as a company, Tan Thanh Packaging Co., Ltd. has earned customers’ trust and confidence in the Pharmaceutical Industry.

We are approved of ISO 9001:2000 ever since 2005 and are currently applying GMP for pharmaceutical packages.

News
bao-bi

Làm sao để thu hút khách hàng ngay từ bao bì sản phẩm?
Thực tế cho thấy, người đi mua hàng thường thiếu kiên nhẫn để xem toàn bộ thương hiệu đang trưng bày trên kệ mặc dù họ đang [...]