Sản phẩm

Màng định hình ( PVC, PVDC, Màng nhôm định hình nguội )

Màng PVC: Nhập khẩu từ Công ty China General Plastic Corporation, Taiwan, có độ dầy từ 250 – 400 micron, tiêu chuẩn chất lượng Dược phẩm. Màng PVC có thể định hình và ép dính với màng nhôm vỉ bấm.

Màng PVdC: Nhập khẩu từ Công ty Bilcare Singapore, gồm có màng PVC dầy 250-400 micron phủ lớp PVdC 40-120 g/m2, định hình và ép dính tốt với màng nhôm, tăng khả năng chống ẩm và bảo quản sản phẩm. Tiêu chuẩn Dược phẩm.

Màng nhôm định hình nguội: Nhập khẩu từ Công ty Bilcare, India, bao gồm màng OPA ghép với màng nhôm dầy 45-60 micron và PVC. Định hình nguội và ép dính tốt với màn nhôm vỉ bấm, thích hợp các mặt hàng Dược phẩm và Thực phẩm cần yêu cầu cao về bao bì có độ ngăn cách ánh sáng, độ ẩm, không khí…giúp tăng thời gian bảo quản sản phẩm.