Sản phẩm

Màng ghép nhiều lớp

Đươc thực hiện bằng công nghệ ghép đùn hay ghép khô. 
Vật liệu sử dụng: màng BOPP, CELLOPHANE, PA, PET, GIẤY ghép với màng LD-PE, màng nhôm dầy từ 6 micron đến 9 micron, màng MCPP, MPET… làm bao bì Dược phẩm, Bánh kẹo,Thủy sản, Thú y, Thuốc trừ sâu. 
Màng ghép nhiều lớp có in hoặc không in, giao theo dạng cuồn hoặc túi tùy theo yêu cầu.