Sản phẩm

Màng nhôm vỉ bấm có in và không in

Được nhập từ Công ty sản xuất Hydro, Đức. Màng Nhôm được sử dụng để làm các bao bì Dược phẩm (vỉ bấm) hoặc các bao bì thực phẩm dạng blister. Màng có đặc điểm ngăn cách cao với môi trường bên ngoài. Mặt trên dung để in và mặt sau ép với màng định hình như PVC, PVdC, Alu…

Màng nhôm được in từ 1-3 màu, in một mặt hoặc hai mặt Sản phẩm chủ yếu được giao dạng cuồn., sử dụng làm bao bì blister cho Dược phẩm hoặc thực phẩm