Sản phẩm

Màng strip foils ( Nhôm – PE )

Được nhập khẩu từ Công ty Bilcare – India, gồm hai lớp màng : màng nhôm mềm dầy 30 micron và LD-PE dầy 30 micron. Sử dụng  làm bao bì đựng thuốc tây  dạng vỉ xé  và các bao bì thực phẩm cần độ chống ẩm cao, ngăn cách tốt với môi trường bên ngoài  và ánh sáng.. Sản phẩm có thể in từ một đến 03 màu.