Sản phẩm

SEAL

Vật liệu, kích cở làm seal đa dạng, theo yêu cầu Khách hàng. Các vật liệu làm Seal gồm có màng Alu/LD-PE, Giấy/ Alu/LD-PE, Alu (Hard temper) …Màng Seal có in từ một đến 3 màu hoặc không in. được dùng làm guarantee cho các chai lọ bằng nhựa như PE, PVC, PET…